Reunions / Reuniones


Ens reunim cada 2 mesos aproximadament per debatre sobre BIM.

Les reunions que s'han dut a terme son:

1a Reunió: Presentació del grup i reinici de l'activitat presencial (19-12-2014)
2a Reunió: Interoperabilitat BIM (6-2-2015)
3a Reunió: Protocols BIM (17-4-2105)
4a Reunió: Manifest BIM BCN i Projecte interoperabilitat (19-6-2015)
5a Reunió: Conclusions primera fase projecte interoperabilitat (18-9-2015)
6a. Reunió: Comissiones BIM, Anàlisis IFC, Projecte  interoperabilitat (20-11-2015)
7a Reunió: Reunió de grups d'usuaris d'Espanya. (18-02-2016)
8a Reunió: Projecte d'interoperabilitat, IFC, Classificació elements BIM. (22-4-2016)
9a Reunió: IFC (08-07-2016)
10a Reunió: Establiment d'un sistema de classificació (02-12-2016)
11a Reunió: Entregables BIM Noruega / BIM5D amb TCQ de l'ITEC (03-03-2017)
12a Reunió: Resum publicació GuBIMclass i Reactivació del Grup de treball "IFC" (28/07/2017)Nos reunimos cada 2 meses aproximadamente para debatir sobre BIM.

Las reuniones que se han realizado son:

1a Reunión: Presentación del grupo y reinicio de la actividad presencial (19-12-2014)
2a Reunión: Interoperabilidad BIM (6-2-2015)
3a Reunión: Protocolos BIM (17-4-2105)
4a Reunión: Manifiesto BIM BCN y proyecto de interoperabilidad (19-6-2015)
5a Reunión: Conclusiones primera fase proyecto interoperabilidad (18-9-2015)
6a Reunión: Comisiones BIM, Análisis IFC, Proyecto interoperabilidad (20-11-2015)
7a Reunión: Reunión de grupos de ususarios de España (18-02-2016)
8a Reunión: Proyecto de interoperabilidad, IFC, Clasificación de elementos BIM. (22-4-2016)
9a Reunión: IFC (08-07-2016)
10a Reunión: Establecimiento de un sistema de clasificación (02-12-2016)
11a Reunión: Entregables BIM Noruega / BIM5D con TCQ del ITEC (03-03-2017)
12a Reunión: Resumen publicación GuBIMclass y Reactivación del Grupo de trabajo "IFC" (28/07/2017)

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Follow us